Wielodzietni rodzice zapłacą mniej za prąd

Wielodzietni rodzice posiadający Kartę Dużej Rodziny będą mogli ubiegać się o limit zużycia energii do 3000 kWh za który zapłacą mniej. Aby uzyskać bonifikatę należy złożyć stosowane oświadczenie do Enei (dostępne na stronie internetowej www.enea.pl w zakładce „Zamrożenie cen prądu w 2023 roku”). Do w/w oświadczenia odbiorca energii posiadający Kartę Dużej Rodziny (wyłącznie jako rodzic rodziny wielodzietnej) przedkłada Kartę Dużej Rodziny. Jeśli Odbiorca będący rodzicem… Czytaj więcejWielodzietni rodzice zapłacą mniej za prąd

Spóźnisz się z Kartą Dużej Rodziny, będzie mniej taniego prądu w 2023 r.

Spóźnisz się z Kartą Dużej Rodziny, będziesz miał mniej taniego prądu w 2023 r. Tani prąd w ramach podwyższonego limitu 3000 kWh (3 MHw) przysługuje rodzicom lub opiekunom co najmniej trójki dzieci. Muszą posiadać Kartę Dużej Rodziny. Nie ma wyjątku od tej zasady. Nie można wykazać innymi dowodami bycia rodzicem albo opiekunem dzieci 3+. Do kiedy trzeba zdobyć Kartę Dużej Rodziny? Do wejścia w życie… Czytaj więcejSpóźnisz się z Kartą Dużej Rodziny, będzie mniej taniego prądu w 2023 r.

WAŻNE ZMIANY W KARCIE DUŻEJ RODZINY

25 maja 2021 r. została ogłoszona ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodzinie, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 (poz. 952).W/w nowelizacja  wprowadza szereg zmian w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.Jedną z głównych zmian jest fakt, iż w momencie wejścia w… Czytaj więcejWAŻNE ZMIANY W KARCIE DUŻEJ RODZINY

Zacznij kolejny rok z Kartą Dużej Rodziny

Dzisiaj z Karty Dużej Rodziny korzysta już 1,04 mln rodzin. Na początku stycznia 2021 r. liczba partnerów programu sięgnęła blisko 8 tys., a ze zniżek można korzystać w ponad 29 tys. lokalizacji. – To bardzo bogata oferta, która pozwala oszczędzać na zakupach, usługach, rozrywce. Gorąco zachęcam wszystkich uprawnionych do dołączania i korzystania z Karty Dużej Rodziny – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg…. Czytaj więcejZacznij kolejny rok z Kartą Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny Czym jest Karta Dużej Rodziny?Jest to ogólnopolski system zniżek dla rodzin wielodzietnych.   Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny?Każdemu członkowi rodziny wielodzietnej, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica w chwili składania wniosku, mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, tj.:– ojcu i matce– małżonkowi rodzica– dzieciomoraz rodzicowi (rodzicom) i małżonkowi rodzica, który miał na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu… Czytaj więcejKarta Dużej Rodziny