Wielodzietni rodzice zapłacą mniej za prąd

Wielodzietni rodzice posiadający Kartę Dużej Rodziny będą mogli ubiegać się o limit zużycia energii do 3000 kWh za który zapłacą mniej. Aby uzyskać bonifikatę należy złożyć stosowane oświadczenie do Enei (dostępne na stronie internetowej www.enea.pl w zakładce „Zamrożenie cen prądu w 2023 roku”). Do w/w oświadczenia odbiorca energii posiadający Kartę Dużej Rodziny (wyłącznie jako rodzic rodziny wielodzietnej) przedkłada Kartę Dużej Rodziny. Jeśli Odbiorca będący rodzicem… Czytaj więcejWielodzietni rodzice zapłacą mniej za prąd