Nabór uczestników do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa – edycja 2024”

Gmina Lubiewo przystąpiła do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2024”, finansowanego ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego. Realizatorem jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie. Całkowita wartość zadania w 2024 r. wynosi: 51 912,00 zł Kwota dofinansowania programu w 2024r. wynosi: 51 612,00 zł  Opis programu Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień… Czytaj więcej<strong>Nabór uczestników do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa – edycja 2024”</strong>

Opieka wytchnieniowa

Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie informuje o naborze wniosków w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego. Termin realizacji Programu zaplanowano od 1 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r. Cele Programu Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub osobami niepełnosprawnymi posiadającymi: orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie… Czytaj więcej<strong>Opieka wytchnieniowa</strong>