Nakaz opuszczenia mieszkania

Ofiary przemocy mogą liczyć na natychmiastową izolację sprawcy od ofiary – nakaz opuszczenia mieszkania na 14 dni z możliwością przedłużenia. Ustawa, która ma na celu zapewnienie ochrony prawnej ofiarom przemocy domowej Ustawa z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw nowelizuje w szczególności ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z… Czytaj więcejNakaz opuszczenia mieszkania

OGRANICZANIE I KONTROLA

Ograniczanie i kontrola to powtarzające się (w przeciwieństwie do jednorazowych) zachowania, których celem jest ograniczanie wolności drugiej osoby. W wyniku tej formy przemocy, ofiara krok po kroku zmienia swoje plany i zachowanie, tak aby postępować zgodnie z oczekiwaniami sprawcy. Rozwój technologii znacznie zwiększył możliwości sprawowania kontroli. Objawia się poprzez: Kwestionowanie tego, jak dana osoba ubiera się, mówi czy zachowuje się. Izolowanie od przyjaciół i rodziny…. Czytaj więcejOGRANICZANIE I KONTROLA

Przemoc Psychiczna

 Naruszenie godności osobistej. Przemoc psychiczna zawiera przymus i groźby np.: obrażanie, wyzywanie, osądzanie, ocenianie, krytykowanie, straszenie, szantażowanie, grożenie, nieliczenie się z uczuciami, krzyczenie, oskarżanie, obwinianie, oczernianie, krzywdzenie zwierząt, czytanie osobistej korespondencji, ujawnianie tajemnic, sekretów, wyśmiewanie, lekceważenie, itp.; Przemoc psychiczna jest najczęstszą formą przemocy i jest trudna do udowodnienia. Źródło:  Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Źródło filmu:  https://www.youtube.com/watch?v=OfA2U1Za7uU

Niepełna ochrona przed przemocą

Ewa jest mamą na pełen etat i zajmuje się domem. Arkadiusz, jej mąż zarabia bardzo dobrze, jest wykształconym biznesmenem, biegle mówi po koreańsku, studiował w Stanach. Arkadiusz jest rozczarowany, uważa, że jego żona jest do niczego. Nie skończyła studiów, nie zrobiła kariery, siedzi w domu, ale nie umie nim zarządzać: wyda każde pieniądze, jest rozrzutna. Dlatego Arkadiusz co miesiąc wydziela jej pieniądze. Ewa nie ma… Czytaj więcejNiepełna ochrona przed przemocą

Mniej Niebieskich kart, ale niekoniecznie mniej przemocy

W ubiegłym roku do gminnych zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie trafiło 91,3 tys. Niebieskich kart, wskazujących na możliwość wystąpienia domowej agresji. Było ich więc mniej o 3,5 proc. w porównaniu z 2019 r., kiedy ich liczba sięgała 94,7 tys. Zdaniem ekspertów wpływ na to miała pandemia i wprowadzone w jej trakcie obostrzenia, bo pracownicy pomocy społecznej rzadziej wychodzili w teren, a policjantom przybyło… Czytaj więcejMniej Niebieskich kart, ale niekoniecznie mniej przemocy

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE w Gminie Lubiewo

       PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE w Gminie Lubiewo W związku z realizacją działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie  przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubiewie funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W skład Zespołu wchodzą specjaliści: Kurator Sadowy,  2  Pedagogów szkolnych, Dzielnicowy, Kierownik GOPS, Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Lubiewo, Pielęgniarka środowiskowo… Czytaj więcejPROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE w Gminie Lubiewo

PROCEDURA „NIEBIESKIEJ KARTY”

Procedura „Niebieskie Karty” została wprowadzona w życie w 2010  roku na mocy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie1. Rozporządzenie Rady Ministrów, szczegółowo opisujące przebieg procedury oraz wzory formularzy „Niebieskie Karty”, pojawiło się dopiero jesienią 2011 roku, a realnie procedura zaczęła być stosowana w 2012 roku. Celem realizacji procedury jest dobro i bezpieczeństwo osób doznających przemocy w rodzinie, ale także skuteczna współpraca przedstawicieli różnych instytucji, które… Czytaj więcejPROCEDURA „NIEBIESKIEJ KARTY”

Mity o przemocy w rodzinie

Wiele społeczeństw aprobuje przemoc w domu. Świadczą o tym chociażby powszechnie panujące mity, stereotypy, przysłowia i porzekadła utrudniające prawidłowe reagowanie na akty brutalności czy okrucieństwa wobec bliskich.Wszystkie mity przekonują o słuszności braku reakcji ze strony świadków przemocy, ofiary zmuszają do milczenia, a sprawców utwierdzają w przekonaniu o bezkarności ich czynów. Mity o przemocy w rodzinie: Przemoc w rodzinie to prywatna sprawa nikt nie powinien się wtrącaćNieprawdaPrzemoc, wykorzystywanie, bicie, krzywdzenie osób bliskich jest przestępstwem, tak samo groźnym i podlegającym karze… Czytaj więcejMity o przemocy w rodzinie