KOMUNIKAT KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBIEWIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie zaprasza Seniorów z terenu Gminy Lubiewo     do udziału w projekcie pn. „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” . Do tej pory do projektu zakwalifikowano 9 mieszkańców Gminy Lubiewo. W miesiącu listopadzie 2021r. prowadzimy nabór dodatkowy do udziału w w/w projekcie. Projekt skierowany jest głównie do seniorów wymagających wsparcia, których stan zdrowia może powodować zagrożenie życia lub bezpieczeństwa. (Szczegóły w artykule „Rekrutacja”) Jest… Czytaj więcejKOMUNIKAT KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBIEWIE

REKRUTACJA (nabór uzupełniający w miesiącu listopadzie 2021 r.)

REKRUTACJA Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie ogłasza nabór uzupełniający uczestnikówdo projektu pn. „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY TRWA W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2021 Projekt partnerski pn. „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” realizowany jest w ramach RPO WKP 2014 -2020, Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnychi społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach RPO WKP 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego… Czytaj więcejREKRUTACJA (nabór uzupełniający w miesiącu listopadzie 2021 r.)

TELEOPIEKA W GMINIE LUBIEWO

Gmina Lubiewo przystąpiła do udziału w projekcie „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem projektu jest Województwo Kujawsko – Pomorskie. Realizatorem w/w projektu jest Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Lubiewie. W ramach projektu zostało utworzone Kujawsko – Pomorskie Telecentrum i wdrożony system teleopieki. Zastosowane w projekcie nowoczesne technologie informacyjno – komunikacyjne w postaci teleopieki stanowią jeden z… Czytaj więcejTELEOPIEKA W GMINIE LUBIEWO

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie informuję, że 12.07.2021 r. zakończył się nabór uczestników do projektu partnerskiego pn. „Kujawsko – Pomorska Teleopieka”.

W ramach naboru złożono 12 formularzy zgłoszeniowych oraz innych dokumentów aplikacyjnych świadczących o chęci uczestnictwa w projekcie. W wyniku rekrutacji została utworzona lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie (9 osób) oraz lista rezerwowa (3 osoby). Gratulujemy osobom zakwalifikowanym! Dalsza realizacja projektu pn. „Kujawsko – Pomorska Teleopieka”, polegająca na przekazaniu opasek, planowana jest na sierpień 2021 r. O szczegółach będziemy informować telefonicznie osoby zakwalifikowane.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie ogłasza, że nabór uczestników do projektu pn. „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” zakończy się w dniu 12.07.2021 r.

Rozpoczęcie realizacji projektu partnerskiego pn. „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” – Sierpień 2021 r. Przypominamy, że o udział w projekcie mogą ubiegać się: – osoby zamieszkujące na terenie województwa kujawsko – pomorskiego; – osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, tj. takie, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia… Czytaj więcejGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie ogłasza, że nabór uczestników do projektu pn. „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” zakończy się w dniu 12.07.2021 r.

REKRUTACJA „Kujawsko – Pomorska Teleopieka”

REKRUTACJAGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie ogłasza nabór uczestników do projektu pn. „Kujawsko – Pomorska Teleopieka”Projekt partnerski pn. „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” realizowany jest w ramach RPO WKP 2014 -2020, Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach RPO WKP 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Rozpoczęcie realizacji projektu partnerskiego pn. „Kujawsko… Czytaj więcejREKRUTACJA „Kujawsko – Pomorska Teleopieka”