Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie

ul. Hallera 7, 89-526 Lubiewo

tel./fax (52) 33 492 49

NIP: 561-15-71-177

numer konta: 52 8144 0005 2008 0080 1270 0021

e-mail: gops@lubiewo.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza e-PUAP  /GOPSLubiewo/SkrytkaESP