KOMUNIKAT KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBIEWIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie zaprasza Seniorów z terenu Gminy Lubiewo     do udziału w projekcie pn. „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” . Do tej pory do projektu zakwalifikowano 9 mieszkańców Gminy Lubiewo. W miesiącu listopadzie 2021r. prowadzimy nabór dodatkowy do udziału w w/w projekcie. Projekt skierowany jest głównie do seniorów wymagających wsparcia, których stan zdrowia może powodować zagrożenie życia lub bezpieczeństwa. (Szczegóły w artykule „Rekrutacja”) Jest… Czytaj więcejKOMUNIKAT KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBIEWIE

REKRUTACJA (nabór uzupełniający w miesiącu listopadzie 2021 r.)

REKRUTACJA Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie ogłasza nabór uzupełniający uczestnikówdo projektu pn. „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY TRWA W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2021 Projekt partnerski pn. „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” realizowany jest w ramach RPO WKP 2014 -2020, Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnychi społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach RPO WKP 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego… Czytaj więcejREKRUTACJA (nabór uzupełniający w miesiącu listopadzie 2021 r.)