KOMUNIKAT KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBIEWIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie zaprasza Seniorów z terenu Gminy Lubiewo     do udziału w projekcie pn. „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” . Do tej pory do projektu zakwalifikowano 9 mieszkańców Gminy Lubiewo. W miesiącu listopadzie 2021r. prowadzimy nabór dodatkowy do udziału w w/w projekcie. Projekt skierowany jest głównie do seniorów wymagających wsparcia, których stan zdrowia może powodować zagrożenie życia lub bezpieczeństwa. (Szczegóły w artykule „Rekrutacja”) Jest… Czytaj więcejKOMUNIKAT KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBIEWIE

REKRUTACJA (nabór uzupełniający w miesiącu listopadzie 2021 r.)

REKRUTACJA Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie ogłasza nabór uzupełniający uczestnikówdo projektu pn. „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY TRWA W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2021 Projekt partnerski pn. „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” realizowany jest w ramach RPO WKP 2014 -2020, Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnychi społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach RPO WKP 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego… Czytaj więcejREKRUTACJA (nabór uzupełniający w miesiącu listopadzie 2021 r.)

TELEOPIEKA W GMINIE LUBIEWO

Gmina Lubiewo przystąpiła do udziału w projekcie „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem projektu jest Województwo Kujawsko – Pomorskie. Realizatorem w/w projektu jest Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Lubiewie. W ramach projektu zostało utworzone Kujawsko – Pomorskie Telecentrum i wdrożony system teleopieki. Zastosowane w projekcie nowoczesne technologie informacyjno – komunikacyjne w postaci teleopieki stanowią jeden z… Czytaj więcejTELEOPIEKA W GMINIE LUBIEWO

Od dnia 20 września 2021r., kwalifikowanie rodzin i osób do otrzymywania żywności z PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021

Kwalifikowanie rodzin i osób do otrzymywania żywnościz PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021 Pomoc w formie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (POPŻ) 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów  mogą otrzymywać osoby/ rodziny których miesięczny dochód netto nie przekracza 220 %… Czytaj więcejOd dnia 20 września 2021r., kwalifikowanie rodzin i osób do otrzymywania żywności z PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021

INFORMACJA O UDZIELANIU STYPENDIUM SZKOLNEGO

INFORMACJA O UDZIELANIU STYPENDIUM SZKOLNEGOzgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty(tekst jedn. Dz. U. z 2020 poz. 327 ze zm.). 1. Stypendia szkolne przysługują: – uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, – wychowankom publicznych… Czytaj więcejINFORMACJA O UDZIELANIU STYPENDIUM SZKOLNEGO

Informacja w sprawie terminów składania wniosków na stypendia szkolne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego będą przyjmowane od 1 września 2021 r. do 15 września 2021 r. w przypadku uczniów oraz od 1 do 15 października 2021 r. w przypadku słuchaczy kolegiów (w przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – wnioski należy złożyć do dnia… Czytaj więcejInformacja w sprawie terminów składania wniosków na stypendia szkolne

Pośrednictwo Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Tucholi informuje, że wg stanu na dzień 04.08.2021r. dysponuje następującymi wolnymi miejscami zatrudnienia:

operator maszyn CNC – praca w Tucholi nauczyciel informatyki – praca w Tucholi pracownik produkcji – praca w Tucholi monter konstrukcji stalowych – praca w Tucholi elektryk – praca w Lińsku księgowa – praca w Tucholi pracownik produkcji – praca w Gostycynie operator urządzeń do produkcji wyrobów cukierniczych – praca w Gostycynie pracownik produkcji – praca w Tucholi kierowca samochodu dostawczego – praca w Śliwicach… Czytaj więcejPośrednictwo Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Tucholi informuje, że wg stanu na dzień 04.08.2021r. dysponuje następującymi wolnymi miejscami zatrudnienia:

ZUS na dyżurze w sprawie 300 plus

Chcesz złożyć wniosek o świadczenie z programu „Dobry Start”? Nie wiesz jak to zrobić. Przyjdź do ZUS-u i skorzystaj z pomocy ekspertów, którzy pomogą wypełnić wniosek online. Weź ze sobą dowód osobisty, numer rachunku bankowego, adres mailowy oraz orzeczenieo niepełnosprawności, jeśli dziecko kontynuuje naukę po ukończeniu 20 roku życia i jest osobą z niepełnosprawnością. Musisz również znać numer PESEL dziecka, nazwę i adres szkoły, do… Czytaj więcejZUS na dyżurze w sprawie 300 plus

Z LESZYM PO BOROWIACKICH FYRTLACH (Okoniny Nadjeziorne)

Zapraszamy mieszkańców powiatu tucholskiego na wycieczkę z Leszym, który pokaże jak zmienia się obszar Partnerstwa „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie”. Termin: 5 września 2021r. (niedziela) (zbiórka o godz. 11.50, parking przy Biedronce, ul. Warszawska w Tucholi, powrót ok. 18.30) W programie: –     „Czy lecisz z nami w kulki?” – zajęcia na kręgielni  w Ośrodku Wczasowym Bory Tucholskie w Okoninach Nadjeziornych; kajaki na Jeziorze Okonińskim –     „Średniowieczne … Czytaj więcejZ LESZYM PO BOROWIACKICH FYRTLACH (Okoniny Nadjeziorne)

Z LESZYM PO BOROWIACKICH FYRTLACH (Lubiewo, Lubiewice)

Zapraszamy mieszkańców powiatu tucholskiego na wycieczkę z Leszym, który pokaże  jak zmienia się obszar Partnerstwa „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie”. Termin: 11 września 2021r. (sobota) (zbiórka o godz. 9.50, parking przy Biedronce, ul. Warszawska w Tucholi, powrót ok. 16.30) W programie: –      „Poczuj świat wszystkimi zmysłami” – ogród sensoryczny w Lubiewie, –       „Mydło wszystko umyje”, „Światło w słoiku zaklęte” (warsztaty rękodzielnicze), gra terenowa „Skarb Starego… Czytaj więcejZ LESZYM PO BOROWIACKICH FYRTLACH (Lubiewo, Lubiewice)