„Na co uważać i jak nie dać się okraść w Internecie – bankowość elektroniczna dla seniorów. II edycja”.

Data: 18 czerwca 2024 roku

Organizator: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Webinarium jest organizowane w ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dla

Uczestników Rynku – CEDUR we współpracy z Minister do spraw Polityki Senioralnej oraz

Komendą Główną Policji, skierowane jest do seniorów i ich opiekunów.

Celem webinarium jest zwiększanie świadomości seniorów i ich opiekunów w zakresie aktualnych zagrożeń spowodowanych działalnością cyberprzestępców.

Harmonogram:

  • Logowanie uczestników – od 9:45.
  • Rozpoczęcie webinarium – o 10:00.
  • Zakończenie webinarium – o 12:30.

 Przyjmowanie zgłoszeń – wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego formularza

zgłoszeniowego dostępnego pod adresem www.knf.gov.pl  na podstronie „Edukacja

finansowa/Seminaria CEDUR”.

 Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej – do 17 czerwca 2024 roku.

 Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny do dnia, w którym odbędzie się webinarium.

W przypadku zgłoszeń, które wpłyną w dniu wydarzenia, potwierdzenia uczestnictwa oraz

zaproszenia na spotkanie będą przesyłane na bieżąco.

 W webinarium można uczestniczyć zarówno samodzielnie, jak i grupowo (za pośrednictwem

domów seniora, klubów seniora, domów pomocy społecznej, bibliotek itp.). W przypadku

zgłoszeń grupowych wypełniając formularz należy wskazać przybliżoną liczbę uczestników

webinarium.

W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W spotkaniu

uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację. Szczegółowe informacje

techniczne zostaną przesłane po potwierdzeniu uczestnictwa oraz wysłaniu wiadomości

z zaproszeniem na spotkanie.

Uczestnicy spotkania otrzymają prezentację.

Udział w webinarium jest bezpłatny.

W sprawie webinarium prosimy o kontakt na adres e-mail cedur@knf.gov.pl podając w temacie wiadomości tytuł i datę wydarzenia.