„Aktywny w Borach – grupy środowiskowego wsparcia dla osób z niepełnosprawnością”.

Szanowni Państwo,

Tucholskie Stowarzyszenie „Jak w rodzinie” rozpoczęło rekrutację do zadania publicznego „Aktywny w Borach – grupy środowiskowego wsparcia dla osób z niepełnosprawnością”. Projekt kierowany jest do wszystkich osób z niepełnosprawnościami, zamieszkujących powiat tucholski. Uczestnicy będą mogli nieodpłatnie skorzystać z zajęć fizjoterapii, zajęć terapii w sali doświadczenia świata/sali integracji sensorycznej (po 10 godzin), 5 warsztatów z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej, spotkaniach grupy wsparcia.

Zajęcia odbywać się będą w Powiatowym Centrum Wsparcia w Tucholi, ul. Kościuszki 16.