Szanowni Państwo,

w związku z trwającym procesem ewaluacji obecnej Lokalnej Strategii Rozwoju Partnerstwa „LGD Bory Tucholskie”  bardzo prosimy o wypełnienie ankiety dotyczącej badania poziomu satysfakcji mieszkańców. Dziękujemy. Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie” https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=04c9f893&&b=cbb11d190&&c=ac9fa44c

Pośrednictwo Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Tucholi informuje, że wg stanu na dzień 05.10.2022r. dysponuje następującymi wolnymi miejscami zatrudnienia:

robotnik budowlany – praca w Raciążu magazynier – praca w Gostycynie mechanik maszyn produkcyjnych – praca w Gostycynie mechanik maszyn – praca w Tucholi młodszy wychowawca – praca w Gostycynie pomocniczy robotnik budowlany – praca w Lińsku sprzedawca w stacji paliw – praca w Tucholi pracownik produkcji – praca w Tucholi pracownik socjalny – praca w Tucholi pracownik produkcji – praca w Piastoszynie operator maszyn… Czytaj więcej<strong>Pośrednictwo Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Tucholi informuje, że wg stanu na dzień 05.10.2022r. dysponuje następującymi wolnymi miejscami zatrudnienia:</strong>

.

Szanowni Państwo, Rak piersi jest obecnie najczęściej diagnozowanym nowotworem na świecie. Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia każdego roku nowotwór piersi diagnozuje się u 12 % kobiet. W Polsce obserwuje się rosnący trend umieralności a zgłaszalność uprawnionych do badań profilaktycznych Pań wynosi zaledwie około 37 %. Nie odkładaj badań na później. Zbadaj się i zyskaj spokój. Mammografia  jest podstawowym, bezpłatnym badaniem profilaktycznym  wykonywanym w ramach  Populacyjnego… Czytaj więcej.

Pośrednictwo Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Tucholi informuje, że wg stanu na dzień 27.09.2022r. dysponuje następującymi wolnymi miejscami zatrudnienia:

robotnik budowlany – praca w Raciążu pracownik produkcji – praca w Gostycynie magazynier – praca w Gostycynie mechanik maszyn produkcyjnych – praca w Gostycynie kierowca autobusu – praca w Tucholi mechanik maszyn – praca w Tucholi młodszy wychowawca – praca w Gostycynie pomocniczy robotnik budowlany – praca w Lińsku sprzedawca w stacji paliw – praca w Tucholi pracownik produkcji – praca w Tucholi psycholog –… Czytaj więcej<strong>Pośrednictwo Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Tucholi informuje, że wg stanu na dzień 27.09.2022r. dysponuje następującymi wolnymi miejscami zatrudnienia:</strong>

Od dnia 17 października 2022r., kwalifikowanie rodzin i osób do otrzymywania żywności z PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021

Kwalifikowanie rodzin i osób do otrzymywania żywnościz PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021 Pomoc w formie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (POPŻ) 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów  mogą otrzymywać osoby/ rodziny których miesięczny dochód netto nie przekracza 220 %… Czytaj więcejOd dnia 17 października 2022r., kwalifikowanie rodzin i osób do otrzymywania żywności z PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła) oraz ukazaniem się rozporządzenia określającego wzór wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych (pelet drzewny, inny rodzaj biomasy, drewno kawałkowe, gaz skroplony LPG, olej opałowy) informujemy, iż realizacją… Czytaj więcejDodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

„Pełnosprawni  w pracy – ogólnopolski  kompleksowy program aktywizacji  zawodowej osób  z niepełnosprawnościami”

Kontraktor Sp. z o.o. realizuje Projekt „Pełnosprawni w pracy – ogólnopolski kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 1.5.1 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Miejsce realizacji projektu: obszar całej Polski Okres realizacji Projektu: 2021-12-01 do 2023-06-30r.                         Kwota dofinansowania ze środków UE: 4 921 817,15 PLN CELEM PROJEKTU… Czytaj więcej„Pełnosprawni  w pracy – ogólnopolski  kompleksowy program aktywizacji  zawodowej osób  z niepełnosprawnościami”

Pośrednictwo Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Tucholi informuje, że wg stanu na dzień 13.09.2022r. dysponuje następującymi wolnymi miejscami zatrudnienia:

robotnik budowlany – praca w Raciążu pracownik produkcji – praca w Gostycynie magazynier – praca w Gostycynie mechanik maszyn produkcyjnych – praca w Gostycynie sprzedawca w stacji paliw – praca w Gostycynie kierowca autobusu – praca w Tucholi mechanik maszyn – praca w Tucholi technolog – praca w Gostycynie młodszy wychowawca – praca w Gostycynie pomocniczy robotnik budowlany – praca w Lińsku sprzedawca w stacji… Czytaj więcej<strong>Pośrednictwo Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Tucholi informuje, że wg stanu na dzień 13.09.2022r. dysponuje następującymi wolnymi miejscami zatrudnienia:</strong>

Pośrednictwo Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Tucholi informuje, że wg stanu na dzień 06.09.2022r. dysponuje następującymi wolnymi miejscami zatrudnienia:

robotnik budowlany – praca w Raciążu pracownik produkcji – praca w Gostycynie magazynier – praca w Gostycynie mechanik maszyn produkcyjnych – praca w Gostycynie sprzedawca w stacji paliw – praca w Gostycynie mechanik pojazdów samochodowych – praca w Tucholi kierowca autobusu – praca w Tucholi mechanik maszyn – praca w Tucholi technolog – praca w Gostycynie młodszy wychowawca – praca w Gostycynie pomocniczy robotnik budowlany… Czytaj więcej<strong>Pośrednictwo Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Tucholi informuje, że wg stanu na dzień 06.09.2022r. dysponuje następującymi wolnymi miejscami zatrudnienia:</strong>