,,Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2021-2026’’

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego wypełniając swoje obowiązki ustawowe, realizuje ,,Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2021-2026’’. Celem strategicznym tego programu jest zwiększenie dostępności różnorodnych form wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej.Realizacji tego celu służy Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Telefon dla Osób Doznających Przemocy Domowej. W ramach tego narzędzia, codziennie – od poniedziałku do niedzieli – pod bezpłatnym numerem telefonu 800 154 030 w godzinach od 17.00… Czytaj więcej,,Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2021-2026’’