,,Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2021-2026’’

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego wypełniając swoje obowiązki ustawowe, realizuje ,,Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2021-2026’’. Celem strategicznym tego programu jest zwiększenie dostępności różnorodnych form wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej.
Realizacji tego celu służy Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Telefon dla Osób Doznających Przemocy Domowej.

W ramach tego narzędzia, codziennie – od poniedziałku do niedzieli – pod bezpłatnym numerem telefonu 800 154 030 w godzinach od 17.00 do 21.00 udzielana jest pomoc przez prawnika i psychologa.  Konsultanci udzielają wsparcia i pomocy osobom: zagrożonym przemocą fizyczną, psychiczną, ekonomiczną, seksualną czy borykającym się z trudnościami w życiu rodzinnym, często z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych, w tym od alkoholu.

Zachęcamy wszystkie osoby potrzebujące pomocy, motywacji lub wsparcia do odwiedzenia strony Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii, gdzie znajdziecie Państwo szereg informacji mogących pomóc w sytuacjach kryzysowych.

Poniżej link:

https://niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/11/o-nas