WYDAWANA BĘDZIE ŻYWNOŚĆ (21.06.2024r.)

POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ
ZARZĄD GMINNY W LUBIEWIE
INFORMUJE, ŻE
WYDAWANA BĘDZIE ŻYWNOŚĆ

W DNIU 21-06-2024
W GODZINACH OD 14:00 DO 17:00

Z PROGRAMU
„ŻYWNOŚĆ DLA NAJUBOŻSZEJ LUDNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ W
ROKU 2024-2027”
DLA WSZYSTKICH MIEJSCOWOŚCI Z TERENU
GMINY LUBIEWO
Żywność będzie wydawana w DOMU
STRAŻAKA W BYSŁAWIU, UL. STRAŻACKA 1
tylko w dniu ogłoszenia