O nas

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Lubiewie

ul. Hallera 7

89-526 Lubiewo

tel./fax (52) 33 492 49
e-mail: gops@lubiewo.pl

NIP: 561-15-71-177

numer konta: 52 8144 0005 2008 0080 1270 0021

KIEROWNIK GOPS

mgr Weronika Łepek

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aleksandra Weyna

PRACOWNICY  SOCJALNI                               

Rejon nr 1 – Starszy Specjalista Pracy Socjalnej – Pan Sławomir Rybicki
Klonowo, Sucha, Cierplewo, Bysławek, Wełpin

Rejon nr 2 – Starszy Specjalista Pracy Socjalnej – Pani Joanna Trawczyńska
Lubiewo, Brukniewo, Teolog, Trutnowo, Bysław ( tj. Bysław Wybudowanie od numeru 15 do numeru 23, ulice: 13 Lutego, Krótka, Kwiatowa, Modrakowa, Nowowiejska, Ogrodowa, Zbysława, Zygmunta Pejasa)

Rejon nr 3 – Specjalista Pracy Socjalnej – mgr Aniela Kutowska
LubiewiceMinikowo, Bruchniewo, Bysław (tj. Bysław Wybudowanie, ulice: Główna, Okrężna, Polna, Przemysłowa, Słoneczna, Spokojna, Strażacka, Szkolna, Wodna).

Rejon nr 4 – Specjalista Pracy Socjalnej – mgr Marta Jagiełka-Kraś
PłazowoSzumiącaWandowoZamrzenica
KARTA DUŻEJ RODZINY,
DODATKI MIESZKANIOWE I ENERGETYCZNE

ASYSTENT RODZINY

Natalia Nowacka

ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

mgr inż.  Kamila Kuffel – inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

STAŁA OBSŁUGA PRAWNA

mgr Beata Rataj