Program „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” wsparciem dla osób niepełnosprawnych w Gminie Lubiewo

Gmina Lubiewo już po raz trzeci realizuje resortowy Program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością’’ dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Docelowo  na terenie gminy Lubiewo wsparciem w  ramach programu  w roku 2024 objętych zostanie 26 mieszkańców  z niepełnosprawnością, wymagającymi usług asystencji osobistej, wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.  Udział… Czytaj więcej<strong>Program „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” wsparciem dla osób niepełnosprawnych w Gminie Lubiewo</strong>

Projekt partnerski: „Kujawsko – Pomorska Teleopieka Etap I” .

W dniu 8 marca 2024 r. podpisana została Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Kujawsko – Pomorska Teleopieka Etap I”, tym samym Gmina Lubiewo przystąpiła do projektu partnerskiego współfinansowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027.  Partnerem wiodącym Projektu jest Województwo Kujawsko – Pomorskie w partnerstwie z 90 partnerami: Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy, Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w… Czytaj więcej<strong>Projekt partnerski: „Kujawsko – Pomorska Teleopieka Etap I” .</strong>