Program „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” wsparciem dla osób niepełnosprawnych w Gminie Lubiewo

Gmina Lubiewo już po raz trzeci realizuje resortowy Program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością’’ dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Docelowo  na terenie gminy Lubiewo wsparciem w  ramach programu  w roku 2024 objętych zostanie 26 mieszkańców  z niepełnosprawnością, wymagającymi usług asystencji osobistej, wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

 Udział osób w programie jest całkowicie nieodpłatny.

Wartość  Programu w poszczególnych latach kształtuje się następująco:

2022 rok – 99 540 zł  ( wsparciem objęto 13 osób)

2023 rok – 181 359,86 zł. (wsparciem objęto 18 osób)

2024 rok –  358 635,00 zł ( docelowo planuje się objąć wsparciem 26 osób)

Realizatorem zadania jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie.