RUSZYŁ PROGRAM „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024”

Gmina Lubiewo przystąpiła do realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością’’ dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, zgodnie z Umową nr 30/2024/AOOzN podpisaną pomiędzy Wojewodą Kujawsko Pomorskim a  Gminą Lubiewo. Realizatorem zadania jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie. W programie weźmie udział osiemnaście osób z niepełnosprawnościami wymagającymi usług asystencji osobistej, wsparcia… Czytaj więcej<strong>RUSZYŁ PROGRAM „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024”</strong>