Akcja kolacja

Na czym polega program? Program „Akcja kolacja” skierowany jest do fundacji oraz stowarzyszeń o celach statutowych zbieżnych z celami programu wyszczególnionymi w regulaminie. Zadaniem organizacji zakwalifikowanych do projektu jest przygotowanie świątecznego spotkania dla seniorów, zwłaszcza tych zagrożonych samotnością i wykluczeniem, a także dla innych osób ze szczególnie wrażliwych grup społecznych. W każdym spotkaniu, które jest bezpłatne dla seniorów, musi wziąć udział co najmniej 15 osób starszych. Podczas Wigilii seniorzy mają zapewnione ciepłe posiłki oraz napoje. Na ten… Czytaj więcej<strong>Akcja kolacja</strong>