„Pełnosprawni  w pracy – ogólnopolski  kompleksowy program aktywizacji  zawodowej osób  z niepełnosprawnościami”

Kontraktor Sp. z o.o. realizuje Projekt „Pełnosprawni w pracy – ogólnopolski kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 1.5.1 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Miejsce realizacji projektu: obszar całej Polski Okres realizacji Projektu: 2021-12-01 do 2023-06-30r.                         Kwota dofinansowania ze środków UE: 4 921 817,15 PLN CELEM PROJEKTU… Czytaj więcej„Pełnosprawni  w pracy – ogólnopolski  kompleksowy program aktywizacji  zawodowej osób  z niepełnosprawnościami”