Pośrednictwo Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Tucholi informuje, że wg stanu na dzień 23.04.2024r. dysponuje następującymi wolnymi miejscami zatrudnienia:

STAŻ: Informacji udziela Pośrednictwo Pracy PUP Tuchola – nr telefonu: 525590816, 525590814, 525590818     Tuchola, Plac Wolności 23 Oferty pracy w kraju i za granicą dostępne na stronach: www.tuchola.praca.gov.pl, www.oferty.praca.gov.pl, www.wuptorun.praca.gov.pl

Pomoc żywnościowa w 2024r. w Gminie Lubiewo

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 Podprogram 2023 Pomoc w formie żywności w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021 – 2027 – Podprogram 2023 według aktualnych wytycznych mogą otrzymywać osoby/rodziny których miesięczny dochód netto nie przekracza odpowiedniego kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj.: – 1590,00 zł na osobę w rodzinie, – 2.056,40 zł dochód dla osoby samotnej. Osoby, które… Czytaj więcej<strong>Pomoc żywnościowa w 2024r. w Gminie Lubiewo</strong>

TURNUSY REHABILITACYJNE DLA DZIECI ROLNIKÓW UPRAWNIONYCH DO ŚWIADCZEŃ KRUS

W okresie wakacji 2024 roku KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników, których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie – ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok. W województwie kujawsko-pomorskim z rehabilitacji będzie mogło skorzystać 48 dzieci z chorobami układu oddechowego i układu ruchu, urodzonych w latach 2009 –… Czytaj więcej<strong>TURNUSY REHABILITACYJNE DLA DZIECI ROLNIKÓW UPRAWNIONYCH DO ŚWIADCZEŃ KRUS</strong>

Program „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” wsparciem dla osób niepełnosprawnych w Gminie Lubiewo

Gmina Lubiewo już po raz trzeci realizuje resortowy Program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością’’ dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Docelowo  na terenie gminy Lubiewo wsparciem w  ramach programu  w roku 2024 objętych zostanie 26 mieszkańców  z niepełnosprawnością, wymagającymi usług asystencji osobistej, wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.  Udział… Czytaj więcej<strong>Program „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” wsparciem dla osób niepełnosprawnych w Gminie Lubiewo</strong>

Projekt partnerski: „Kujawsko – Pomorska Teleopieka Etap I” .

W dniu 8 marca 2024 r. podpisana została Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Kujawsko – Pomorska Teleopieka Etap I”, tym samym Gmina Lubiewo przystąpiła do projektu partnerskiego współfinansowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027.  Partnerem wiodącym Projektu jest Województwo Kujawsko – Pomorskie w partnerstwie z 90 partnerami: Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy, Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w… Czytaj więcej<strong>Projekt partnerski: „Kujawsko – Pomorska Teleopieka Etap I” .</strong>

Nabór uczestników do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa – edycja 2024”

Gmina Lubiewo przystąpiła do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2024”, finansowanego ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego. Realizatorem jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie. Całkowita wartość zadania w 2024 r. wynosi: 51 912,00 zł Kwota dofinansowania programu w 2024r. wynosi: 51 612,00 zł  Opis programu Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień… Czytaj więcej<strong>Nabór uczestników do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa – edycja 2024”</strong>