„Bierni wczoraj, aktywni dziś”.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie wdrożył realizacje kolejnego projektu pt.  „Bierni wczoraj, aktywni dziś”.
W wyniku rekrutacji w grudniu 2019r. zrekrutowanych zostało 12 osób.
W ramach realizacji projektu zaplanowano takie zajęcia jak:

 – działania integracyjno-warsztatowe
(warsztaty kulinarne, krawieckie, rękodzielnicze, gry terenowe, spotkania tematyczne, itp.)
– warsztaty informatyczne
– warsztaty kompetencji społecznych,
– działania kulturalne i środowiskowe.

Dotychczas zrealizowaliśmy następujące działania:

  • warsztaty informatyczne,
  • rozpoczęliśmy warsztaty:
    kompetencji społecznych,  fotograficzne, a także wzięliśmy udział w działaniach integracyjno-warsztatowych , prowadzonych przez lidera-animatora.

W/W PROJEKT JEST PROJEKTEM GRANTOWYM REALIZOWANYM PRZEZ  „PARTNERSTWO LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA BORY TUCHOLSKIE” FINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Inga Kwiatkowska