Zdjęcie

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW

Świadczenia z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej realizowane są w Kasie Banku Spółdzielczego w Koronowie w Oddziale w Lubiewie przy ulicy Hallera 7, lub przekazywane są bezpośrednio na wskazane przez świadczeniobiorcę konto osobiste.

Terminy wypłat:

WYPŁATY ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ

ZASIŁKI STAŁE do 28  dnia każdego miesiąca

ZASIŁKI CELOWE do 10 i 20 dnia każdego miesiąca

ZASIŁKI OKRESOWE do 10 i 20 dnia każdego miesiąca

ŚWIADCZENIA RODZINNE oraz ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO realizowane są  20-go dnia każdego miesiąca.

RODZINA 500+ - do 25-go każdego miesiąca przelew na konta bankowe i 26-go każdego miesiąca gotówka.

Jeżeli dzień wypłaty jest dniem wolnym od pracy, wypłata świadczeń nastąpi w dniu poprzedzającym dzień wolny od pracy.

Niepobrane świadczenia  w terminie, wypłacane  są po wcześniejszym ustaleniu z Kierownikiem GOPS.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie © 2013

Realizacja: SET