Zdjęcie

   W październiku br. GOPS w Lubiewie realizował m.in. kursy zawodowe do których należały: kurs kasy fiskalnej, kurs opiekunki dziecięcej i osoby starszej oraz kurs ogólnobudowlany.

   W kursie kasy fiskalne z obsługą magazynu udział wzięło 7 kobiet. Kurs kasy fiskalne został zrealizowany w całości w wymiarze 52 godzin w miesiącu październiku br. Kurs obejmował takie zagadnienia jak: szkolenie okresowe z zakresu BHP i p. poż., podstawy prawne stosowania kas, budowa i rodzaje kas, przygotowanie urządzenia do pracy, programowanie, sporządzanie zapasów magazynowych, organizacja prac magazynowych, technologia prac magazynowych, zastosowanie komputerów w gospodarce magazynowej czy wystawianie dowodów magazynowych, itp. Część praktyczna polegała na obsłudze kas i programów związanych z obsługa magazynu w warunkach symulacyjnych.

   W kursie pracownik ogólnobudowlany udział wzięło 6 mężczyzn. Kurs został zrealizowany w całości w wymiarze 50 godzin. Kurs obejmował takie zagadnienia jak: podstawy organizacji placu budowy, rodzaje robót budowlanych, materiały budowlane, zasady BHP, technologia robót zbrojarsko - betoniarskich, murarskich, posadzkarskich, zajęcia teoretyczne i praktyczne.

   Celem szkolenia było przygotowanie uczestników szkolenia do wykonywania prac wykończeniowych w budownictwie.

 

   W kursie pracownik ogólnobudowlany udział wzięło 5 osób - były to kobiety. Kurs składał się z dwóch modułów:

- zajęcia teoretyczne odbywały się w dniach 20, 27 sierpnia, 2,25 września oraz 2, 8 i 9 października br.,

- zajęcia praktyczne odbywały się w Przedszkolu Samorządowym w Lubiewie z Oddziałałem w Bysławiu w dniach 13, 14, 20 i 21 października br.

   Kurs obejmował łącznie 52 godziny zajęć. Beneficjenci zostali poddani odpowiednim badaniom lekarskim umożliwiającym przystąpienie do kursu.

   Kurs obejmował takie zagadnienia jak: rola i zadania opiekuna dziecięcego, etyka zawodowa, żywienie niemowląt i małych dzieci, kąpiel i pielęgnacja skóry dziecka, wypoczynek a rozwój dziecka, nagła śmierć łóżeczkowa, potrzeby biologiczne i psychologiczne dziecka, choroba wieku dziecięcego, opieka nad chorym dzieckiem, pierwsza pomoc w nagłym wypadku czy przygotowanie i dobór pomocy do zabaw, rodzaje i propozycje zajęć.

   W kursie opiekunka osoby starszej udział wzięło 5 kobiet. Kurs został zrealizowany w całości w wymiarze 52 godzin. Kurs składał się z dwóch modułów:

- zajęcia teoretyczne odbywały się w dniach 20, 26 i 28 sierpnia oraz 4, 9, 11 i 18 września br.,

- zajęcia praktyczne odbywały się w dniach 2, 13, 16 i 21 października br.

   Kurs obejmował zajęci teoretyczne i praktyczne, a beneficjenci zostali poddani odpowiednim badaniom lekarskim umożliwiającym przystąpienie do kursu.

   Kurs obejmował takie zagadnienia jak: rola i zadania opiekuna osób starszych, etyka zawodowa, formy opieki i pomocy ludziom starszym, anatomia i fizjologia, omówienia procesu starzenia się organizmu człowieka, pielęgnacja chorych w wieku podeszłym, zasady prawidłowego żywienia, sposoby zagospodarowania czasu wolnego, zasady i sposób udzielania pierwszej pomocy, techniki pomiarów parametrów życiowych, wybrane zagadnienia z farmakoterapii, pielęgnacja ran przewlekłych i pooperacyjnych, zasady pielęgnacji osób unieruchomionych przez chorobę, profilaktyka przeciwodleżynowa, komunikacja interpersonalna, postawa opiekuna w obliczu śmierci osoby pielęgnowanej czy radzenie sobie ze stresem.

   Kurs obejmował zajęcia teoretyczne i praktyczne. Zajęcia praktyczne odbywały się w za pośrednictwem zakładu Opiekuńczo - Leczniczego "Troska" w Tucholi w domach osób starszych obłożnie chorych. Beeficjenci zostali poddani odpowiednim badaniom lekarskim umożliwiającym przystąpienie do kursu.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w Europejskiego Fundusz Społecznego.

     Od  maja do listopada 2014 roku czynny jest Punkt Wsparcia Rodziny. Punkt czynny jest na zasadzie pełnionych dyżurów przez 5 specjalistów: prawnik (radca prawny), psycholog oraz trzej  pracownicy socjalni. Do zadań tych osób należy świadczenie szeroko pojętego doradztwa oraz poradnictwa.

     W dniu 30 czerwca 2014 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie w związku z realizację projektu systemowego pn. "Daj sobie szansę" zorganizował działanie integracyjne w postaci wyjazdu integracyjnego.

     W wyjeździe tym udział wzięło 50 osób. Byli to beneficjenci projektu systemowego, członkowie ich rodzin oraz osoby z najbliższego otoczenia.