Zdjęcie

   W dniu 29 listopada 2013 roku o godz. 11.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Lubiewie odbyło się seminarium podsumowujące realizację projektu systemowego pt. "Daj sobie szansę" realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie w roku bieżącym.

    Do udziału w seminarium zostało zaproszonych 40 osób.

   Projekt systemowy pn. „Daj sobie szansę” realizowany był od 1 stycznia br. Ostatnie działania związane z tegorocznym projektem zostaną zakończone w dniu 31.12.2013 roku.

   W działania tegorocznego projektu łącznie zaangażowanych zostało 29 beneficjentów. Były to osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo (w tym uczniowie szkół ponadgimnazjalnych), osoby pracujące oraz osoby niepełnosprawne.

    Uczestnicy projektu zostali zakwalifikowani do takich grup jak:

- osoby realizujące Program Aktywności Lokalnej (7 osób),

- osoby realizujące kontrakty socjalne (22 osoby).

    W/w podział został dokonany na podstawie zdiagnozowanych potrzeb osób i rodzin zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

   Podczas realizacji zadań projektu systemowego użyto różnego rodzaju narzędzi aktywizacji zawodowej, edukacyjnej oraz społecznej. Beneficjenci projektu systemowego wzięli udział
w różnego rodzaju szkoleniach, kursach czy warsztatach, a także działaniu integracyjnym
i wyjeździe integracyjno - turystycznym.

    W tegorocznym projekcie pt. "Daj sobie szansę" w ramach zadania „Aktywna integracja” były realizowane takie formy wsparcia jak:

- warsztaty kształtujące umiejętności społeczne,

- warsztaty aktywizacji zawodowej z Indywidualnym Planem Działania,

- szkolenie z zakresu pierwszej pomocy,

- Punkt Wsparcia Rodziny (dyżury pełnił psycholog oraz 3. pracowników socjalnych),

- współpraca z Asystentem rodziny,

- wyjazdowe warsztaty kompetencji społecznych,

- kurs prawa jazdy kat. B.,

- kurs wózki widłowe

- kurs spawacz,

- kurs kasy fiskalne z obsługą magazynu,

- szkolenie komputerowe,

- skierowanie i sfinansowanie uzupełnienia lub podniesienia wykształcenia.

        Łączna wartość realizowanego projektu systemowego wynosi  156.815,90zł z czego kwota 16.465, 56 zł to wkład własny budżetu gminy wypłacany w postaci zasiłków celowych dla beneficjentów,
a pozostała kwota to pieniądze z Europejskiego Funduszu Społecznego.

    Następnym punktem programu seminarium było wręczenie uzyskanych zaświadczeń beneficjentom, które potwierdzają ich udział w zajęciach, a także uzyskane nowych kwalifikacje, umiejętności
i wiedzy. Wręczenia dokonał Pan Wójt Michał Skałecki oraz Kierownik GOPS – Pani Urszula Oszuścik.

    Podsumowując można powiedzieć, że osoby uczestniczące w tegorocznym projekcie systemowym zdobyły nowe doświadczenia oraz kwalifikacje. Beneficjenci projektu poznali nowe miejsca i nowych ludzi. Uczestnicy projektu zostali wyposażeni w nowy potencjał motywujący do zmiany własnej sytuacji życiowej, zawodowej oraz społecznej. Realizacja tegorocznego projektu pozwoliła na przeciwdziałanie skutkom bezrobocia oraz możliwości marginalizacji i wykluczenia społecznego.

Zdj. Seminarium podsumowujące projekt systemowy w 2013 roku.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

     Miesiąc listopad 2013 roku w związku z realizacją projektu pn. „Daj sobie szansę” upłynął na realizacji kursu spawacz, a także na podsumowaniu dotychczasowych osiągnięć.

     W kursie spawacz łącznie udział wzięły 3 osoby (mężczyźni), którzy realizują kontrakty socjalne w ramach projektu systemowego PO KL pt. „Daj sobie szansę” realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie. Kurs spawacz odbył się w dniach 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27 i 28 listopad  2013 rok w łącznej liczbie 146 godzin.

     W ramach kursu spawacz poruszane były takie zagadnienia jak wiadomości z zakresu BHP, instruktaż wstępny oraz bezpieczeństwo i higiena pracy, zatasowanie elektryczności do spawania łukowego, urządzenia spawalnicze,  materiały dodatkowe do spawania, oznaczanie i wymiarowanie spoin, metody przygotowania złączy spoinowych czy kwalifikowanie spawaczy. Kurs obejmował również zajęcia praktyczne.

     Miesiąc listopad był także miesiącem podsumowań. W dniu 29.11.2013r. od godziny 11.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Lubiewie odbyło się seminarium promocyjne podsumowujące realizacje projektu systemowego w 2013 roku pt. „Daj sobie szansę” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie (więcej na ten temat w kolejnym artykule).

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie © 2013

Realizacja: SET