Zdjęcie

W związku z realizacją działań projektu systemowego pn. „Daj sobie szansę” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie przystąpił w miesiącu wrześniu 2012 do kolejnego działania kursu brukarz.W kursie tym bierze udział 5 mężczyzn, beneficjentów projektu systemowego, którzy realizują Program Aktywności Lokalnej. 

W ramach kursu brukarz beneficjenci projektu w dniu 24 września br. przeszli szkolenie teoretyczne z zakresu BHP. Kolejnym etapem kursu są zajęcia praktyczne.

   Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Lubiewie w ramach realizacji projektu systemowego pn. "Daj sobie szansę" zorganizował szkolenie komputerowe w dniach 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 i 20 września 2012 roku.

   Rowerowy wyjazd integracyjno - turystyczny został zorganizowany w ramach działań o charakterze środowiskowym w dniu 27.07.2012r.

     W dniu 29 listopada 2012 roku o godz. 11.00 w sali nr 18 w budynku Urzędu Gminy w Lubiewie odbyło się seminarium podsumowujące realizację projektu systemowego pt. "Daj sobie szansę" realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie w roku bieżącym.

Miesiąc grudzień w realizacji projektu systemowego pt. „Daj sobie szansę” polegał głównie na podsumowaniu działań zawartych we winsoku o dofinansowanie projektu na rok 2012.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie © 2013

Realizacja: SET