Zdjęcie

W dniu 18 grudnia 2018r. o godz. 14.00 w nowootwartej Restauracji u Kumpli w Lubiewie  odbyło się spotkanie wigilijne dla osób starszych i samotnych z terenu Gminy Lubiewo, zorganizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie i Urząd Gminy w Lubiewie.

W spotkaniu uczestniczyli: mieszkańcy Gminy Lubiewo, przedstawiciele Urzędu Gminy w Lubiewie: Wójt  Gminy - Pani Joanna Jastak, Przewodnicząca Rady Gminy Lubiewo – Pani Zofia Reszka, Radny Powiatu Tucholskiego – Pan Michał Skałecki a także kierownik i pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiewie. Na zaproszenie pozytywnie odpowiedzieli również księża proboszczowie Parafii p.w.  św. Mikołaja w Lubiewie, św. Maksymiliana Marii Kolbe w Suchej i Parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Bysławiu.

Organizatorzy rozpoczęli spotkanie powitaniem wszystkich przybyłych gości i złożeniem świąteczno – noworocznych życzeń. Spotkanie  umiliły dzieci z Oddziału Przedszkolnego (zerówki) w Lubiewie, które wraz z opiekunami przygotowały i zaprezentowały przepiękne świąteczne przedstawienie. Następnie wszyscy zasiedli do wspólnego posiłku. Na wigilijnym stole nie brakowało tradycyjnych potraw takich jak: barszcz, paszteciki, pierogi,  ryby i świąteczne ciasta.

 Wspaniałą atmosferę podczas spotkania uzupełniły również świąteczne paczki z żywnością, które otrzymał każdy z przybyłych mieszkańców gminy. Paczki powstały dzięki współpracy Gminy Lubiewo z Bankiem Żywności w Chojnicach. W porozumieniu i pod przewodnictwem Banku Żywności, przy udziale wolontariuszy przeprowadziliśmy zbiórkę na terenie naszej gminy w dniach 30 listopada i 1 grudnia br podczas której łącznie zebraliśmy 863 kg żywności, dzięki czemu utworzyliśmy paczki dla uczestników spotkania wigilijnego.

            Ten wspólny czas upłynął w atmosferze pełnej serdeczności i  życzliwości. Wzajemne życzenia, płynąca w tle melodia kolęd, wesołe a także wzruszające występy dzieci wzbudziły w nas szczególne emocje. Wprowadziły wszystkich w okres świąteczny podkreślając, jak istotne jest dostrzeżenie drugiego człowieka.

                                                                                        Kierownik GOPS
                                                                                        Weronika Łepek

Zbiórka zabawek i słodyczy dla dzieci spośród jednej z rodzin z trenu naszej gminy zorganizowana  wśród pracowników Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiewie została zakończona. Zebrano mnóstwo zabawek, słodyczy a także środków czystości.

W dniu 21 grudnia br  wraz z Panią Wójt i pracownikiem GOPS dostarczyłyśmy prezenty rodzinie w której wychowuje się 5 dzieci.

Radosne uśmiechy i szczęśliwe oczy dzieci  to dla nas najlepsze potwierdzenie, że warto pomagać. Warto być blisko ludzkich spraw.

Wszystkim zaangażowanym serdecznie dziękuję za udzielone wsparcie.

                                                                                                                                                            Kierownik GOPS
                                                                                                                                                            Weronika Łepek

W dniach 14 XII (Lubiewo) i 20 XII (Bysław) odbyły się spotkania z wolontariuszami zaangażowanymi w Świąteczną Zbiórkę Żywności. Podczas spotkań wraz z Wójtem Gminy Lubiewo dziękowaliśmy wszystkim zaangażowanym w zbiórkę za okazaną pomoc, wsparcie i życzliwość podczas tegorocznej Akcji. Przypomnijmy, że łącznie zebraliśmy 863,13 kg artykułów spożywczych, z których utworzyliśmy 80 pokaźnych paczek i przekazaliśmy je osobom starszym i samotnym z Gminy Lubiewo w okresie przedświątecznym.

 

Z okazji zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia składam Państwu najserdeczniejsze życzenia.
Niech
ten czas przynosi radość z rodzinnych spotkań, wytchnienie od codziennych zmagań i trosk.
W nadchodz
ącym Nowym Roku 2019 życzę spokoju, zdrowia, szczęścia w życiu prywatnym i sukcesów w życiu zawodowym

życzą
Kierownik

oraz pracownicy GOPS w Lubiewie

Szlachetna Paczka to ogólnopolski projekt społeczny organizowany przez Stowarzyszenie Wiosna, którego głównym celem jest materialna i mentalna pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Organizacyjnie opiera się na pracy kilkunastu tysięcy wolontariuszy  w całej Polsce. Zasadą działania projektu jest tzw. mądra pomoc, czyli taki rodzaj bezpośredniego wsparcia, który ma dać wybranym rodzinom narzędzia do tego, by były w stanie zacząć samodzielnie rozwiązywać swoje problemy.

W listopadzie bieżącego roku Gmina Lubiewo podjęła współpracę ze stowarzyszeniem Wiosna celem objęcia wsparciem SZLACHETNEJ PACZKI najbardziej potrzebujące rodziny z ternu gminy. Pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiewie wskazali Liderowi szlachetnej Paczki 11 rodzin, które także wyraziły zgodę na udział w projekcie. Wolontariusze Akcji po indywidualnych spotkaniach ze wskazanymi rodzinami zakwalifikowali do wsparcia 5 rodzin, dla których zgłosili się wspaniali darczyńcy z chęcią udzielenia konkretnej pomocy. Rodziny te otrzymały już pomoc i jak poinformowały pracowników socjalnych są za nią ogromnie wdzięczne.

Mając na względzie fakt, iż nie wszystkie wskazane rodziny mogły otrzymać pomoc ze SZLACHETNEJ PACZKI postanowiliśmy zorganizować wśród pracowników Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Lubiewie zbiórkę najpotrzebniejszych artykułów dla 1 ze wskazanych przez OPS rodzin. Z Zebranych artykułów zostały utworzone paczki, które W dniu 21 grudnia br  wraz z kierownikiem i pracownikiem GOPS dostarczyłyśmy prezenty rodzinie w której wychowuje się 5 dzieci. Radosne uśmiechy i szczęśliwe oczy dzieci  to dla nas najlepsze potwierdzenie, że warto pomagać. Warto być blisko ludzkich spraw.

Serdecznie Dziękuję Stowarzyszeniu Wiosna, Liderowi, Wolontariuszom, Pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Urzędu Gminy w Lubiewie a także Wszystkim  Darczyńcom za udział w Akcji i realne wsparcie udzielone rodzinom z terenu Gminy Lubiewo.

Wójt Gminy Lubiewo
Joanna Jastak

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie © 2013

Realizacja: SET