Zdjęcie

Dziękuje za wszystko, co robicie na rzecz bezpieczeństwa seniorów – powiedziała do uczestników konferencji inaugurującej kampanię „Bezpieczny i Aktywny Senior” minister Elżbieta Rafalska.

 

Konferencja, podczas której zaprezentowano założenia kampanii informacyjnej, poświęconej bezpieczeństwu i aktywności osób starszych, odbyła się 15 grudnia w siedzibie MRPiPS. Uczestniczyli w niej parlamentarzyści, eksperci, samorządowcy, przedstawiciele policji.

 

- Nawet najlepsze przepisy prawne nie zagwarantują bezpieczeństwa – ważna jest świadomość społeczna, świadomość tego, co dzieje się wokół nas – mówiła, otwierając konferencję, podsekretarz stanu Elżbieta Bojanowska. Przypomniała, że system zabezpieczenia społecznego to nie tylko świadczenia, ale i uprawnienia, gwarantujące bezpieczeństwo socjalne.

 

W trakcie konferencji zaprezentowano ulotkę i film promocyjny, pomagające w odpowiedzialnym i dobrym wyborze całodobowej placówki opiekuńczej da osób starszych.

 

 - Bezpieczeństwo to wolność od zagrożeń o charakterze socjalno-bytowym. W tym kontekście ważne jest, żeby każda z najbliższych osób przebywająca w instytucji opieki była bezpieczna i w dobrych rękach – stwierdziła wiceminister Bojanowska.

 

Uczestnicy zapoznali się z Programem Wieloletnim „Senior +” na lata 2015-2020. Został on ostatnio rozszerzony i lepiej dostosowany do potrzeb i oczekiwań seniorów oraz możliwości samorządów.

 

Zaproszeni prelegenci mówili o szeroko pojętym bezpieczeństwie osób starszych, w tym m.in. o nieuczciwych praktykach handlowych, wykorzystujących seniorów czy funkcjonujących nielegalnych placówkach opieki. Osobnym, równie ważnym tematem, była aktywność seniorów.

 

W dniu 15 grudnia 2016r. o godz 13.00 w Domu Kultury w Lubiewie odbyło się spotkanie wigilijne dla osób starszych i samotnych z terenu Gminy Lubiewo, zorganizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie i Urząd Gminy w Lubiewie.

W spotkaniu uczestniczyli: mieszkańcy gminy Lubiewo, przedstawiciele Urzędu Gminy w Lubiewie: Wójt Gminy Lubiewo– Pan Michał Skałecki, Zastępca Wójta Gminy Lubiewo – Pan Jerzy Bogusławski, Przewodniczący Rady Gminy w Lubiewie – Pan Mirosław Winowiecki a także Kierownik Referatu Oświaty Kultury Sportu Turystyki i Promocji – Pani Wioletta Szymczak i Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Tucholi – Pani Joanna Jastak. Uczestnikami spotkania byli także kierownik i pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiewie. Na zaproszenie pozytywnie odpowiedział również  Ksiądz Dziekan Roman Walkows.

Organizatorzy rozpoczęli spotkanie powitaniem wszystkich przybyłych gości i złożeniem świąteczno – noworocznych życzeń. Następnie dzieci z Zespołu Szkół w Lubiewie (zerówka i klasa III Sz.P.) zaprezentowały przygotowane wraz z opiekunami przedstawienie wigiljne. Po przedstawieniu ksiądz Dziekan przeczytał fragment Pisma Świętego, po którym przystąpiono do dzielenia się opłatkiem i składania życzeń a następnie wszyscy zasiedli do wspólnego posiłku przygotowanego przez Restaurację BOGSIA w Bysławiu.

Na wigilijnym stole nie brakowało tradycyjnych potraw takich jak: barszcz, pierogi, kluski z makiem, ryby, śledzie, ciasta i owoce.

Dodatkowo Państwo Joanna i Józef Glama umilili nam spotkanie wigilijne świątecznymi melodiami i zachęcali do wspólnego śpiewania kolęd.

Zaproszeni mieszkańcy otrzymali paczki świąteczne utworzone z artykułów pozyskanych podczas tegorocznej świątecznej zbiórki żywności.

Spotkanie wigilijne odbyło się w atmosferze pełnej serdeczności i  życzliwości. Wspólne życzenia, śpiew kolęd, przepiękne występy dzieci wzbudziły w nas szczególne emocje. Wprowadziły nas w okres świąteczny podkreślając, jak istotne jest dostrzeżenie drugiego człowieka.

 

                                                                                                 Kierownik
GOPS w Lubiewie

Weronika Łepek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie © 2013

Realizacja: SET