Zdjęcie

   

Szanowni Państwo,

 

w nawiązaniu do e-maila oraz bezpośredniej rozmowy telefonicznej z Panią Krystyną Michałek, Rzecznikiem Regionalnego ZUS Województwa Kujawsko-Pomorskiego, uprzejmie informuję, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy dostrzega trudną sytuację w jakiej znalazły się osoby poszkodowane w wyniku nawałnic, dlatego oferuje wszelkie prawnie dostępne działania w celu udzielenia pomocy takim osobom. Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zostali poinformowani o możliwości zgłaszania się do placówek ZUS w poszczególnych powiatach i gminach osób poszkodowanych skutkami nawałnic i są zobowiązani do udzielania informacji odnośnie możliwych do uzyskania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, form pomocy.

Osoby poszkodowane w skutkach nawałnicami będą miały bezpośredni dostęp do niezbędnej wiedzy na temat przysługujących im praw w zakresie zabezpieczenia społecznego oraz możliwość złożenia odpowiedniego wniosku. Będą miały oni możliwość złożenia w ZUS wniosku o odroczenie terminu płatności składek bieżących, o rozłożenie spłaty należności z tytułu składek na raty lub nawet o ich umorzenie.

Również zgodnie z otrzymaną informacją wynika, że osoby poszkodowane mogą liczyć również na pomoc ZUS w sytuacjach, w których poszkodowany zgłosi zaginięcie, zniszczenie świadectw pracy, zaświadczeń o wysokości osiąganego wynagrodzenia lub innych dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia prawa lub ustalenia wysokości świadczenia.

 

Więcej na temat pomocy ZUS po nawałnicach może Pani znaleźć pod  poniższym linkiem:

http://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/pomoc-zus-po-nawalnicach/1105610

 

W związku z powyższym zwracam się z prośbą do Państwa o skuteczne rozpropagowanie informacji wśród firm, osób prowadzących działalność gospodarczą oraz osób fizycznych, które zostały poszkodowane podczas ostatnich nawałnic o możliwości zgłaszania się do placówek ZUS znajdujących się na terenie danego powiatu i gminy w celu otrzymania ww. pomocy.

z wyrazami szacunku
                Piotr Kozłowski
                Kierownik Oddziału VI
                Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego


              Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
             ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz
             tel. (0-52) 34-97-393

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie © 2013

Realizacja: SET