KOMUNIKAT

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiewie informuje, iż od dnia 25 maja br. przywrócona zostaje możliwość osobistego załatwiania spraw we wszystkich biurach GOPS przy zachowaniu wymogów sanitarnych.         Prosimy o stosowanie dzwonka znajdującego się na drzwiach wejściowych do GOPS. Interesanci są wpuszczani do poszczególnych pomieszczeń pojedynczo, w zależności od dostępności stanowiska, na którym możliwe jest załatwienie danej sprawy.        Podstawowe zasady związane z zachowaniem bezpieczeństwa dot. zagrożenia koronawirusem:… Czytaj więcejKOMUNIKAT

OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE „NIEBIESKA LINIA”INSTYTUTU PSYCHOLOGII ZDROWIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO

Szanowni Państwo!OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE „NIEBIESKA LINIA”INSTYTUTU PSYCHOLOGII ZDROWIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGOrozpoczęło akcję informacyjną #ZatrzymajEpidemiePrzemocy, w ramach której pragnie pokazać, że w sytuacji przemocy domowej zarówno osoby pokrzywdzone przemocą, jak i jej świadkowie, nie są sami.Dla osób pokrzywdzonych przemocą domową hasło #zostańwdomu ma niestety zupełnie inny wymiar niż ten powszechnie znany, kojarzony z bezpieczeństwem. Ich sytuacja jest dzisiaj niezwykle trudna – przymusowa… Czytaj więcejOGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE „NIEBIESKA LINIA”INSTYTUTU PSYCHOLOGII ZDROWIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO

„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

Wydział Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego UrzęduWojewódzkiego w Bydgoszczy, w załączeniu przesyła informacjęDyrektora Kujawsko-Pomorskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji OsóbNiepełnosprawnych w Toruniu dotyczącą kierowanego do osóbniepełnosprawnych będących Państwa podopiecznymi Programu „Pomocosobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”  w związku z epidemiąkoronawirusa. Z poważaniem, Aleksandra ŻuchowskaInspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej

Konkurs plastyczny na przygotowanie „Kartki wdzięczności”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi wspólnie z PowiatemTucholskim oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Domu Pomocy Społecznej wWysokiej „Przyjazna dłoń” ogłaszają konkurs plastyczny naprzygotowanie „Kartki wdzięczności”. Poniżej zamieszczamyregulamin konkursu oraz dokumenty zgłoszeniowe.Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do udziału! http://www.pcprtuchola.pl/konkurs-kartka-wdziecznosci/ PCPR Tuchola52 559 20 18

Aplikacja TWÓJ PARASOL dla ofiar przemocy w rodzinie

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJDEPARTAMENT POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Informuję, że Komenda Główna Policji przekazała Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informacje o funkcjonowaniu bezpłatnej aplikacji mobilnej „_Twój Parasol_”, która stanowi praktyczne i skuteczne narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie(https://twojparasol.com/).Aplikacja umożliwia m.in. dyskretny kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem email, a także możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego w nagłych… Czytaj więcejAplikacja TWÓJ PARASOL dla ofiar przemocy w rodzinie

Rzecznik Praw Obywatelskich Awaryjny Plan Pomocy dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Dzień dobry,Szanowni Państwo, zgodnie z prośbą  Rzecznika Praw Obywatelskich Pana Adama Bodnara przekazuję celem rozpowszechnienia publikację „Osobisty plan awaryjny”, która opracowana została we współpracy Centrum Praw Kobiet, Fundacji Feminoteka i Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie z przeznaczeniem dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, które w okresie epidemii i ograniczeń związanych z przemieszczaniem się mogą poszukiwać pomocy i wsparcia. Beata SulimaWojewódzki Koordynator Kujawsko –… Czytaj więcejRzecznik Praw Obywatelskich Awaryjny Plan Pomocy dla Ofiar Przemocy w Rodzinie