Zdjęcie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie  informuje, że wszystkie decyzje dotyczące realizacji świadczenia w postaci posiłku w szkołach w ramach Program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" zostały wydane na czas określony do dnia 20 grudnia 2013r.

       W związku z powyższym, aby pomoc w postaci „posiłku w szkole dla dziecka”,  była kontynuowana od 7 stycznia 2014r. należy złożyć do tut. Ośrodka Pomocy wniosek w m-cu grudniu 2013 r. wraz z kompletem wymaganych dokumentów (potwierdzającymi dochód członków rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku tj. za listopad 2013r., a w przypadku utraty dochodu – dochód z miesiąca złożenia wniosku). 

Gmina Lubiewo jako udziałowiec Stowarzyszenia Bank Żywności w Chojnicach włącza się w Ogólnopolską akcję „Świąteczna Zbiórka Żywności”, która odbędzie się w dniach 29-30 listopada oraz 01 grudnia 2013r. w punktach handlowych Si Market i Carrefour w Lubiewie. Osoby zainteresowane wolontariatem prosimy o stawienie się na zebranie organizacyjne w dniu 27 listopada 2013r. (środa) o godz. 11.00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubiewie.

W tegorocznym Przeglądzie Twórczości Osób Niepełnosprawnych w Tucholi, który odbył się w dniu 26.05.2013r. gminę Lubiewo reprezentowali następujący artyści:

  1. Znany Państwu Pan Jan Śliwiński- twórca przepięknych pisanek, wykonywanych techniką rytowniczą. Materiałem do tych prac są jaja strusie, gęsie i kurze. Pan Jan wykonuje też rzeźbę w drewnie o tematyce religijnej. Jego prace są znane w całej Europie oraz w Brazylii, Australii,  Boliwii i Stanach Zjednoczonych

W dniu 6 lipca 2013 roku odbyły się wyjazdowe warsztaty kompetencji społecznych prowadzone przez psychologów. Warsztaty odbyły się w ośrodku wypoczynkowym „Wrzos” we Wielonku położonym nad Zalewem Koronowskim. Warsztaty zostały zorganizowane dla 24 osób realizujących kontrakty socjalne oraz umowy w ramach Programu Aktywności Lokalnej, które biorąc udział w ramach zadania „Aktywna integracja” projektu systemowego pn. „Daj sobie szansę” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie przystąpił po raz szósty do realizacji projektu systemowego pt. „Daj sobie szansę” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt ma na celu podnoszenie kwalifikacji i umiejętności edukacyjnych, zawodowych i społecznych przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu mieszkańców gminy Lubiewo.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie © 2013

Realizacja: SET