Zdjęcie

       

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA

W miesiącu maju 2015r. rozpocznie się realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2015 realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym ( FEAD ).

Dystrybucją PO PŻ w gminie Lubiewo zajmą się organizacje pozarządowe Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Gminny Lubiewo (dla sołectw: Bysław, Bysławek, Płazowo, Wełpin, Minikowo) i Stowarzyszenie Bank Żywności w Chojnicach poprzez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Koło nr 5 w Lubiewie (dla sołectw: Lubiewo, Lubiewice, Trutnowo, Klonowo, Sucha, Cierplewo)

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do osób, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, spełniających przesłanki wskazane w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 150 % odpowiedniego kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj. 684 zł na osobę w rodzinie, 813 zł dochód dla osoby samotnej.

 

Osoby, które są zainteresowane otrzymywaniem żywności zobowiązane są zgłosić się do pracowników socjalnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubiewie do dnia 25.05.2015r. w celu sprawdzenia sytuacji dochodowej i ewentualnego zakwalifikowania do otrzymywania powyższej pomocy.

 

 p.o. Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej
mgr  Weronika Łepek

Lubiewo, dnia 15.05.2015r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie © 2013

Realizacja: SET