Zdjęcie

16 czerwca 2014 roku ruszył rządowy program dla rodzin wielodzietnych. W ramach programu wprowadzona została Karta Dużej Rodziny, jako dokument zapewniający specjalne uprawnienia i zniżki rodzinom wielodzietnym, bez względu na dochód. Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Karta może zostać przyznana dzieciom:

  • do ukończenia 18 roku życia;
  • do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej;
  • bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio. Karta wydawana jest bezpłatnie.


Rodziny wieloletnie, zamieszkałe na terenie Gminy Lubiewo, spełniające warunki określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 755) mogą składać wnioski dostępne w:

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubiewie

ul. Wojska Polskiego 8

89-526 Lubiewo


lub

Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny
Formularz zgody na wykorzystanie numeru telefonu

Lista miejsc i wysokość zniżek, które oferowane są przez instytucje państwowe oraz firmy prywatne na terenie całego kraju systematycznie się powiększa i jest dostępna w poniższym dokumencie:

Wykaz zniżek i partnerów do Karty Dużej Rodziny 

Więcej informacji dotyczących programu dla rodzin wielodzietnych znajduje się na stronie:

Wykaz dokumentów jakie należy okazać składając wniosek o wydanie karty (oryginały lub odpisy):

  1. w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość;
  2. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
  3. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
  4. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
  5. w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
  6. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
  7. składając wniosek o wydanie duplikatu Karty należy okazać dokument potwierdzający tożsamość lub, w przypadku dziecka, odpis aktu urodzenia.

Należy jednak wskazać, że organ może domagać się okazania innych dokumentów lub ich odpisów, jeżeli będzie to niezbędne w celu ustalenia uprawnienia do korzystania z Karty Dużej Rodziny (np. w przypadku cudzoziemca).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie © 2013

Realizacja: SET