Zdjęcie

Rusza nowy projekt pt. „50+ dojrzali, aktywni, potrzebni”

Gmina Lubiewo przystąpiła do projektu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju

„Dekel do borowiackiej grapy”.

W lipcu br. Wójt Gminy Lubiewo, pani Joanna Jastak i kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiewie-pani Weronika Łepek podpisały umowę na realizację projektu objętego grantem

„50+ dojrzali, aktywni, potrzebni”

nr 2019/WiDPG/4

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach

Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność.

Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

na lata 2014-2020.

Realizatorem jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie a beneficjentami mają być osoby z Gminy Lubiewo w wieku 50+ zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W trakcie trwania projektu przewidziane są m. in. działania integracyjno-warsztatowe, kulturalne i środowiskowe, wsparcie psychologa, radcy prawnego, dietetyka.


UMOWA JUŻ PODPISANA!!!

ZAPRASZAMY DO ŚLEDZENIA AKTUALNOŚCI DOTYCZĄCYCH PROJEKTU.

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie © 2013

Realizacja: SET