Zdjęcie

Od 01.01.2019 r. prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.

Ponadto informujemy, iż o Kartę Dużej Rodziny można ubiegać się w formie tradycyjnej i elektronicznej.

 

Więcej informacji o Karcie Dużej Rodziny – portal (https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne) to w linku odsyła

 

Po wnioski i odpowiednie załączniki zapraszamy do GOPS w Lubiewie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie © 2013

Realizacja: SET