Zdjęcie

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Pana/i danych osobowych:

1/ Administratorem Pana/i danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 8, 89-526 Lubiewo,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon: 52 33 49 249, reprezentowany przez Kierownika GOPS.

2/ W sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacji Pana/i praw można kontaktować się z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3/ Pana/i dane osobowe będziemy przetwarzali w celu realizacji zadań statutowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:

  • wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust 1 lit b RODO),
  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust 1 lit c RODO),
  • dla ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust 1 lit d RODO).;
  • do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust 1 lit e RODO).

W tym przypadku podanie przez Pana/ią danych jest wymagane przepisem prawa lub warunkiem zawarcia umowy.

W pozostałych przypadkach Pana/i dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust 1 lit a RODO). Podanie danych w tych przypadkach jest dobrowolne.

4/ Pana/i dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych upoważnień.

5/ Nie przekazujemy Pana/i danych osobowych poza teren Polski i Unii europejskiej.

6/ Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, w tym przepisy o archiwizacji. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do czasu jej cofnięcia.

7/ Ma Pan/i prawo do:

  • Dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawienia i ograniczenia ich przetwarzania.
  • Sprzeciwu wobec przetwarzania. Przestaniemy przetwarzać Pana/i dane chyba, że wykażemy że podstawy przetwarzania przez nas Pana/i danych są nadrzędne wobec Pana/i praw lub dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  • Wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli uważa Pan/i, że przetwarzamy Pana/i dane niezgodnie z prawem może Pan/i wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Przenoszenia danych, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Pana/ią zgody lub na podstawie umowy.
  • Usunięcia danych lub cofnięcia zgody na przetwarzanie, jeżeli odbywa się ono na podstawie zgody.

 

8/ Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu ani w tym profilowaniu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie © 2013

Realizacja: SET